Przyczepa handlowa z wyposażeniem – nowa lub używana.

Inwestor: Mateusz Szypulski

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu mobilnej przyczepy handlowej z wyposażeniem do przechowywania w warunkach chłodniczych, pakowania i sprzedaży produktów rybołówstwa. Przyczepa nowa lub używana z możliwością przemieszczania (holowania) zgodnie z przepisami ruchu drogowego jak i samodzielnego posadowienia, autonomicznego użytkowania, a tym …

Wykonanie przyczepy gastronomicznej w stylu retro wraz z wyposażeniem.

Inwestor: AGMAR FISH Agnieszka Toporowicz-Suwała, Mariola Szewczyk spółka cywilna

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania mobilnej przyczepy gastronomicznej w stylu retro z wyposażeniem do przechowywania, przetwarzania i sprzedaży produktów rybołówstwa. Przyczepa nowa z możliwością przemieszczania (holowania) zgodnie z przepisami ruchu drogowego jak i samodzielnego posadowienia, autonomicznego użytkowania, a tym samym podłączenia …