Czysty Bałtyk 2 – deklaracja

Deklaracja przystąpienia do projektu „Czysty Bałtyk 2”, realizowanego w 2020 roku

przez Darłowską Grupę Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp. z o.o. w ramach operacji w zakresie poddziałania „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”, o których mowa w …

Inwestycje na statku rybackim DAR-78

Inwestor: Maciej WOJDYLEWSKI

Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji na statku rybackim DAR-78, w skład której wejdzie m. in. zakup i montaż elektroniki morskiej (autopilot, radiopława, AIS), zakup i montaż instalacji ogrzewania, wykonanie stanowiska awaryjnego sterowania statkiem, wykonanie zabudowy aneksu kuchennego, wykonanie oświetlenia LED na …

Wykonanie prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych i elektrycznych

Inwestor: Maciej Orłowski

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi robót budowlanych zgodnie z niniejszym zapytaniem oraz przedstawionymi załącznikami.
Inwestycja realizowana będzie w formule wybuduj a do zadań Wykonawcy należy dostawa materiałów oraz wykonanie prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych i elektrycznych.Termin rozpoczęcia …

Inwestycje na statku rybackim DAR-78.

Inwestor: Maciej WOJDYLEWSKI

Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji na statku rybackim DAR-78, w skład której wejdzie m. in. zakup i montaż elektroniki morskiej (autopilot, radiopława, AIS), zakup i montaż instalacji ogrzewania, wykonanie stanowiska awaryjnego sterowania statkiem, wykonanie zabudowy aneksu kuchennego, wykonanie oświetlenia LED na …