O nas

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 kwietnia 2011 r. Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp. z o.o. (DGPRiAŁR Sp. z o.o.) została wpisana do rejestru uznanych organizacji producentów rybnych, jako podmiot mający osobowość prawną, który spełnia również warunki określone w przepisach Unii Europejskiej.

Kim jesteśmy?

Nasza Organizacja jest spółką zrzeszającą 31 członków. Należą do nas indywidualni armatorzy jednostek rybackich stacjonujących w Darłowie, Dąbkach, Jarosławcu oraz Środkowopomorska Grupa Rybacka, której członkowie to głównie jednostki stacjonujące w Ustce.
W sumie należy do nas 57 jednostek rybackich.

Czym się zajmujemy?

  • Rozładunek, przeładunek świeżych ryb
  • Przechowywanie ryby świeżej
  • Produkcja fileta z dorsza bałtyckiego oraz innych gatunków morskich
  • Dystrybucja nieprzetworzonych i przetworzonych produktów rybołówstwa
  • Produkcja lodu łuskowego

Od początku swojej działalności Organizacja pozyskuje środki unijne na cele związane z bieżącym utrzymaniem oraz rozwojem firmy. Oprócz tego „Nasi Rybacy” są uczestnikami programów proekologicznych.