Kompleksowa dostawa wyposażenia przyczepy gastronomicznej.

Inwestor: AGMAR FISH Agnieszka Toporowicz-Suwała, Mariola Szewczyk spółka cywilna

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy wyposażenia mobilnej przyczepy gastronomicznej m. in. w urządzenia do ekspozycji, obróbki termicznej produktów rybołówstwa, urządzenia chłodnicze do przechowywania surowca, także urządzenia do pakowania i ważenia produktów przeznaczonych do sprzedaży.


do pobrania: Zapytanie ofertowe

 …

Wykonanie przyczepy izotermicznej z agregatem chłodniczym 0°C.

Inwestor: Mateusz Szypulski

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania mobilnej przyczepy izotermicznej z agregatem chłodniczym do przechowywania produktów rybołówstwa.
Przyczepa nowa z możliwością zarówno jej przemieszczania (holowania) zgodnie z przepisami ruchu drogowego jak i samodzielnego posadowienia, autonomicznego użytkowania, a tym samym podłączenia do zasilania sieci …

Inwestycje na statku rybackim DAR-125

Inwestor: Rafał Bocheński

Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji na statku rybackim DAR-125, w skład której wejdzie zakup i montaż elektroniki morskiej, modernizacja instalacji hydraulicznej układu sterowania, wykonanie instalacji ppoż i gaśniczej siłowni okrętowej, wykonanie instalacji pomp zęzowych wraz z kontrolą poziomu napełnienia zęz, modernizacja …

Przyczepa handlowa z wyposażeniem – nowa lub używana.

Inwestor: Mateusz Szypulski

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu mobilnej przyczepy handlowej z wyposażeniem do przechowywania w warunkach chłodniczych, pakowania i sprzedaży produktów rybołówstwa. Przyczepa nowa lub używana z możliwością przemieszczania (holowania) zgodnie z przepisami ruchu drogowego jak i samodzielnego posadowienia, autonomicznego użytkowania, a tym …