Przyłowy 2022/23 – ogłoszenie, deklaracja

Inwestor: DGPRiAŁR Sp .z o.o.

Darłowska GPRiAŁR Sp. z o.o. ogłasza nabór jednostek rybackich do realizacji operacji „Przyłowy 2022/23”.

Deklaracja przystąpienia do operacji planowanej do realizacji w 2022/23 roku przez Darłowską Grupę Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp. z o.o. w ramach operacji w …

Wymiana doświadczeń

Inwestor: DGPRiAŁR Sp .z o.o.

Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowisko, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „ Rybactwo i Morze”

Cel operacji:
„wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań …

Przyłowy 2021 – ogłoszenie, deklaracja

Inwestor: DGPRiAŁR

Darłowska GPRiAŁR Sp. z o.o. ogłasza nabór jednostek rybackich do realizacji operacji „Przyłowy 2021”. Deklaracja przystąpienia do projektu „Przyłowy 2021″, planowanego do realizacji w 2021 roku przez Darłowską Grupę Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp. z o.o. w ramach …