Czysty Bałtyk 2 | 2020

Umowa o dofinansowanie nr 00007-6520.4.1-OR1600006/19/20 zawarta w dniu 26.02.2020r. w Szczecinie w ramach działania

„Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”

poddziałanie „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Opis projektu

Program  „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego” jest realizowany w ramach Priorytetu 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020”.

Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich jest w trakcie realizacji programu, w którym uczestniczą jednostki stacjonujące w porcie rybackim:

  • Darłowo
  • Dziwnowie
  • Ustce
  • Władysławowie
  • Bazach rybackich: Jarosławcu i Dąbkach

 

Głównym problemem z jakim należy się zmierzyć w trakcie trwania programu są tzw. „sieci widma”, które powstają w wyniku niezamierzonej utraty przez rybaków narzędzi połowowych.

Do przeprowadzenia całej operacji zaangażowanych jest 74 jednostki. Są to :

  • Łodzie rybackie do 9,99m
  • Łodzie rybackie od 10,00m do 11,99m
  • Łodzie rybackie od 12,00 do 17,99m
  • Kutry rybackie od 18,00m

 

Każda jednostka ma za zadanie przeprowadzenie 15 akcji poszukiwawczych po 8 godzin pracy. Minimum 6 godzin to trałowanie ( poszukiwanie) „sieci widm” i innych odpadów. Chociaż program poszukiwania sieci trwa do końca lipca, część jednostek zakończyła już jego realizację wyławiając utracone narzędzia połowowe.