Deklaracja przystąpienia do projektu „Czysty Bałtyk 2”, realizowanego w 2020 roku

przez Darłowską Grupę Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp. z o.o. w ramach operacji w zakresie poddziałania „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 1. zwartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Przedmiotowe deklaracje należy wysłać pocztą, drogą elektroniczną (adres e-mail: dgpr@wp.eu) lub złożyć w siedzibie DGPRiAŁR Sp. z o.o. w terminie do dnia 17.01.2020 r. Informacji dotyczących realizacji w/w projektu udzielamy pod numerem telefonu: 500 512 085


do pobrania: Deklaracja