Wymiana doświadczeń 2022

Umowa o dofinansowanie nr 00004-6520.16-OR1600001/21 zawarta w dniu 12.08.2021 w Szczecinie w ramach działania 1.16

 

 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowisko, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „ Rybactwo i Morze”

Celem operacji: Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między specjalistami w różnych dziedzinach morskich a środowiskiem osób pracujących na morzu.

  • W ramach przeprowadzonej operacji, uczestnicy wymiany doświadczeń posiądą wiedzę z zakresu bezpiecznego wykonywania zawodów morskich.
  • Operacja będzie realizowana przy współpracy z partnerem zajmującym się tematyką pracy na morzu. Wymiana doświadczeń prowadzona będzie w formie spotkań, wykładów, ćwiczeń.
  • Uczestnicy w trakcie zająć teoretycznych wymienią swoje doświadczenia ze specjalistami w swoich dziedzinach.
  • W części praktycznej będą mogli poszerzyć swoje umiejętności, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia wiedzy z zakresu wykonywania zawodów morskich.
  • Operacja jest skierowana do osób powiązanych ze środowiskiem morskim lub pracą na morzu.