Inwestor: AGMAR FISH Agnieszka Toporowicz-Suwała, Mariola Szewczyk spółka cywilna

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania mobilnej przyczepy gastronomicznej w stylu retro z wyposażeniem do przechowywania, przetwarzania i sprzedaży produktów rybołówstwa. Przyczepa nowa z możliwością przemieszczania (holowania) zgodnie z przepisami ruchu drogowego jak i samodzielnego posadowienia, autonomicznego użytkowania, a tym samym podłączenia do zasilania sieci 230 V.


do pobrania: Zapytanie ofertowe