Inwestor: Mateusz Szypulski

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu mobilnej przyczepy handlowej z wyposażeniem do przechowywania w warunkach chłodniczych, pakowania i sprzedaży produktów rybołówstwa. Przyczepa nowa lub używana z możliwością przemieszczania (holowania) zgodnie z przepisami ruchu drogowego jak i samodzielnego posadowienia, autonomicznego użytkowania, a tym samym podłączenia do zasilania sieci 230 V.


do pobrania: Zapytanie ofertowe