Wykonanie narzędzi połowowych dla łodzi rybackiej JAR-19

Inwestor: Marek ŻUCHOWSKI

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania sieci stawnych do połowu dorszy o prześwicie oczka 112 mm, storni o prześwicie oczka 140 mm, turbotów o prześwicie oczka 220 mm,  śledzi o prześwicie oczka 52 mm, okoni o prześwicie oczka 70 mm oraz do …

Kompleksowa dostawa wyposażenia przyczepy gastronomicznej.

Inwestor: AGMAR FISH Agnieszka Toporowicz-Suwała, Mariola Szewczyk spółka cywilna

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy wyposażenia mobilnej przyczepy gastronomicznej m. in. w urządzenia do ekspozycji, obróbki termicznej produktów rybołówstwa, urządzenia chłodnicze do przechowywania surowca, także urządzenia do pakowania i ważenia produktów przeznaczonych do sprzedaży.


do pobrania: Zapytanie ofertowe

 …