Przyłowy 2021 – deklaracja

Inwestor: DGPRiAŁR

Deklaracja przystąpienia do projektu „Przyłowy 2021″, planowanego do realizacji w 2021 roku przez Darłowską Grupę Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp. z o.o. w ramach operacji w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich …

Czysty Bałtyk 2 – deklaracja

Deklaracja przystąpienia do projektu „Czysty Bałtyk 2”, realizowanego w 2020 roku

przez Darłowską Grupę Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp. z o.o. w ramach operacji w zakresie poddziałania „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”, o których mowa w …

Inwestycje na statku rybackim DAR-78

Inwestor: Maciej WOJDYLEWSKI

Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji na statku rybackim DAR-78, w skład której wejdzie m. in. zakup i montaż elektroniki morskiej (autopilot, radiopława, AIS), zakup i montaż instalacji ogrzewania, wykonanie stanowiska awaryjnego sterowania statkiem, wykonanie zabudowy aneksu kuchennego, wykonanie oświetlenia LED na …