Czysty Bałtyk 1 | 2017

Umowa o dofinansowanie nr 00003-6520.4.1-OR1600003/17 zawarta w dniu 06.09.2017 w Szczecinie w ramach działania

„Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”

poddziałanie „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Opis projektu
Program Czysty Bałtyk jest realizowany w porcie rybackim w Darłowie oraz bazie rybackiej w Jarosławcu i Dąbkach. W programie bierze udział 45 jednostek rybackich do 12 metrów. Każda z tych jednostek musi wykonać 15 rejsów po 8 godzin.
Dzięki wydobyciu z dna morskiego „sieci widm” zostanie oczyszczona strefa przybrzeżna Bałtyku w rejonie od Jarosławca do Dąbek w strefie 12Mm od brzegu. Działania te będą prowadzone we współpracy z Urzędem Morskim w Słupsku, Kapitanatem Portu w Darłowie oraz firmą zajmującą się unieszkodliwieniem odpadów, a także Fundacją MARE odpowiedzialną za przeprowadzenie promocji projektu.

Galeria

Relacja filmowa

Czyszczenie Bałtyku 1 zakończyło się w listopadzie 2017 roku . Jednostki biorące udział w programie wyciągnęły z Morza Bałtyckiego 9 ton śmieci. Wszystkie odpady zostały zutylizowane. Realizacja programu została podsumowana w filmie, który przedstawiamy poniżej: