Inwestor: DGPRiAŁR Sp .z o.o.

Darłowska GPRiAŁR Sp. z o.o. ogłasza nabór jednostek rybackich do realizacji operacji „Przyłowy 2022/23”.

Deklaracja przystąpienia do operacji planowanej do realizacji w 2022/23 roku przez Darłowską Grupę Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp. z o.o. w ramach operacji w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, poddziałanie 1.4.2, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz lit. i rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 1. zwartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.


Deklarację należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub drogą elektroniczną (adres e-mail: dgpr@wp.eu) w terminie do dnia 26.08.2022 r. Informacji dotyczących realizacji w/w projektu udzielamy pod numerem telefonu: 500 512 085


do pobrania: DEKLARACJA