Inwestor: DGPRiAŁR Sp. z o.o.

Obsługa prawna operacji realizowanej w ramach działania 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 508/2014 – w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”


do pobrania: zapytanie ofertowe