Inwestor: Mateusz Szypulski

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania mobilnej przyczepy izotermicznej z agregatem chłodniczym do przechowywania produktów rybołówstwa.
Przyczepa nowa z możliwością zarówno jej przemieszczania (holowania) zgodnie z przepisami ruchu drogowego jak i samodzielnego posadowienia, autonomicznego użytkowania, a tym samym podłączenia do zasilania sieci 230 V.


do pobrania: Zapytanie ofertowe