Inwestor: AGMAR FISH Agnieszka Toporowicz-Suwała, Mariola Szewczyk spółka cywilna

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy wyposażenia mobilnej przyczepy gastronomicznej m. in. w urządzenia do ekspozycji, obróbki termicznej produktów rybołówstwa, urządzenia chłodnicze do przechowywania surowca, także urządzenia do pakowania i ważenia produktów przeznaczonych do sprzedaży.


do pobrania: Zapytanie ofertowe